Varuosakood kataloogist
Teie auto detaili number
Varuosa otsimiseks sisesta varuosa originaalkood või alusta otsingut sisestades auto VIN koodi 7 viimast sümbolit.
Tellimuste nimekiri Sinu tellimuste nimekiri on tühi

Kasutajatingimused

1. ÜLDIST
1.1. Garantiihoolduse aluseks on CarWay OÜ poolt väljastatud arve/saateleht, vigastamata seerianumbriga ja märgistatud seade/agregaat. Kui seadme  seerianumber või märk on rikutud või loetamatu, on CarWay OÜ-l õigus keelduda tasuta garantiihooldusest.

2. GARANTIIPERIOOD
2.1. Garantiiperiood kehtib alates arvele/saatelehele märgitud üleandmise hetkest 3 kuud. 
2.2. Garantiiajal teostatud garantiihooldused garantii kehtivust ei pikenda.
2.3. CarWay OÜ poolt müüdud toodetele kehtib Võlaõigusseaduse § 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
2.4. Säilitada tuleb tootega kaasapandud garantiitalong, selleta garantii ei kehti.

2.5 Diagnostimata ja kontrollimata detailidele kehtib 14 päevane pretensiooni esitamise tähtaeg.

3. GARANTIIREMONDI TEOSTAMINE
3.1. Garantiiremonti teostatakse CarWay OÜ hooldusesinduses.
3.2. Kliendil tuleb garantiiremonti minev kaup toimetada CarWay OÜ kontorisse aadressil Vetkatalu, Saustinõmme küla 75507 Saku vald, Harjumaa. Üksikasjalikku infot saab telefonil 683 0131 või e-posti aadressil info@bmwlammutus.ee
3.3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks, asendab kaupleja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.

3.4. Garantiiperjoodi jooksul ilmnenud defektsed varuosad vahetakse ringi ning neid tagasi ei osteta. Tagasi ostetakse vaid erandjuhul. vaata punkti 3.5

3.5. Kui klient omal soovil on kuskilt soetanud varuosa mõnest teisest ettevõttest ning soovib Oü CarWaysse defektse osa tagastada siis jäetakse summa mis on varuosa eest tasutud Oü CarWaysse ettemaksuks kuni kaheks kuuks. Sama kehtib ka mitte vajaminevate varuosadega mida soovitakse tagastada kuid sel juhul rakendatakse 20% teenustasu.

 

4. GARANTII ALLA EI KUULU
4.1. Kuluva iseloomuga osad, mille ekspluatatsiooni aega ei ole kuidagi võimalik määrata. Samuti kuuluvad sinna alla ekspluatatsiooni ajal teostatavad toimingud, mida ei ole võimalik tagantjärele tõestada ekspluatatsiooni teostamise iseloomu tõttu.
4.2. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jms poolt.
4.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
4.4. Radiaatorid
4.5. Tihendid ja mootori ketid, tallad mille kulumist ei ole võimalik tuvastada mootorit lahti võtmata.
4.6. "B" kategooria varuosad
4.7. Silladetailid

4.8 Käigukastid millel on garantii aja jooksul vahetatud õli.

4.9. Juhime Teie tähelepanu sellele, et enamus pakutavaid varuosasid on pärit parempoolse rooliga autodelt ning mõnede varuosade kasutamine ei pruugi olla kooskõlas Eestis kehtiva liiklusseadusega, või on mingil muul moel ebamugav.

5. GARANTII EI KEHTI
5.1. Kui detail ei ole paigaldatud meie poolt aktsepteeritud töökojas. Vajadusel küsi aktsepteerimist klienditeenindajalt enne paigaldust.
5.2. Vastavat litsentsi mitteomavas ettevõttes paigaldatud detailidele.
5.3. Detailidele, mis on rikutud paigaldamise käigus.

5.4 Omaalgatuslikult tehasevõimsust muudetud autodele müüdud või paigaldatud varuosadele.

 

6. ETTEMAKS
6.1. Ettemaks on Kliendi poolt ettemakstud summa kauba broneerimiseks. Kauba broneerimistasu ei tagastata. Broneerimistasuks arvestatakse 10% kauba maksumusest.
6.2. Kui Kliendi soovitud detail on demonteerimata, tuleb Kliendil tasuda broneerimistasu. Broneerimistasuna arvestatakse 10% kauba maksumusest. Kui klient otsustab  peale demonteerimist või demonteerimise ajal, et ta kaupa ei soovi, siis sellisel juhul broneerimistasu ei tagastata.

 

14-päevane tagastamisõigus

 Posti teel soetatud ja peale seda mingil põhjusel  tagastatud varuosade maksumusest lahutatakse maha teenustasu. Alla 100.- summaga detailidest 50% summast ja üle 100.- summast 20%. Sama  kehtib ka koha pealt aadressil vetka talu, saustinõmme küla soetatud varuosadele.

Tuletame meelde, et e-poest tehtud ostude puhul, mil kaubaga ei ole eelnevalt tutvutud, kehtib tarbijale 14-päevane tagastusõigus. Tarbijal on õigus sidevahendi teel sõlmitud lepingust (st. e-post ostetud kaupade puhul, millega te varasemalt tutvunud ei ole) taganeda 14 päeva jooksul, ilma selle põhjusele viitamata.  Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ning ei tohi olla kasutatud. Lepingu tühistamise periood aegub 14 päeva pärast kauba kätte saamist.

Soovi korral kasutada oma tagastamisõigust tuleb saata vastavasisuline avaldus OÜ CarWay e-mailile. Avalduses peab olema märgitud järgnev info: ostja nimi ja rekvisiidid, tellimuse kuupäev ja number, kauba kättesaamise kuupäev, tagastatava kauba nimetus ja arveldusarve kuhu raha tagasi kanda. OÜ Carway võib viivitada tagasimaksega kuni tagastatav kaup on OÜ CarWay'ni jõudnud. Tagastada tuleb kaubad aadressile: Vetka Talu, Saustinõmme küla, Saku vald, 75507  Lisakulud, mis puudutavad tagasisaatmist tuleb tasuda kauba tagastajal ehk ostjal

 

Oü CarWay  garantii tähendab seda, et garanteerime varuosa töökorras oleku ja vastasel juhul vahetame selle välja oma kuludega.

Teised ettevõtted nimetavad aga garantiiks tagastusõigust ehk kui varuosa on defektne siis saate selle tagastada kuid demonteerima peate enda kuludega!

Liitu uudiskirjaga