Varuosakood kataloogist
Teie auto detaili number
Varuosa otsimiseks sisesta varuosa originaalkood või alusta otsingut sisestades auto VIN koodi 7 viimast sümbolit.
Tellimuste nimekiri Sinu tellimuste nimekiri on tühi

Tingimused

 LAE ALLA

ÜLD- JA OSTUTINGIMUSED

CarWay Oü, registrikoodiga 1122114, Harju maakond, Saku vald, Vetka talu 75507 (edaspidi Poe haldaja) ja klient, kes vormistab Poe haldaja hallatavas e-poes www.bmwlammutus.ee või www.carway.ee  tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

 1. ÜLDSÄTTED

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.
1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

 1. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE


2.1. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis).
2.2. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

 1. HINNAD

3.1. Kõikide E-poes olevad toodete hinnad on arvestatud eurodes.
3.2. Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.
3.3. Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 1. MAKSEVÕIMALUSED

4.1. Tellimuse eest saab arve alusel.

 1. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi 24h jooksul tööpäeviti.
5.2. Toodete tarneaeg Eesti piires on 2-4 tööpäeva (väiksed pakid), kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Suurte pakkide (uksed, stanged jne) võib tarneaeg olla pikem, 3-10 päeva. Juhul, kui Poe haldaja ei suuda mõnda toodet 14 päevaga tarnida, informeeritakse Klienti sellest koheselt. Soovi korral on Kliendil võimalus tellimus tühistada ja Poe haldaja hüvitab Kliendile tasutud ostusumma.

 1. LEPINGUST TAGANEMINE ENNE POE HALDAJA POOLSET LEPINGU TÄITMIST

6.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@bmwlammutus.ee või helistada numbril 5213002. E-kirja tuleb märkida arve number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
6.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe haldaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
6.3. Poe haldaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.
6.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

 1. TAGASTUSÕIGUS

7.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus. Lisaks pakub Poe haldaja kõikidele kaupadele vähemalt 3 kuulist garantiid juhul kui toote juures ei ole märgitud teisiti.
7.2.  Juhul, kui tagastatav varuosa on tagastamise hetkeks juba lahti monteeritud või vigastatud Kliendi poolt, arvestatakse kliendile tagastatavast summast maha kauba väärtuse vähenemise summa. Kui varuosa on Kliendi poolt vigastatud või lahti monteeritud, ei kehti varuosale Poe haldaja poolt antud garantii.

7.3. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, või samale krediitkaardile, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale, viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva alates kliendi tagastamisavalduse saamisest.
7.4. Kaupade tagastamisel ei kata Poe haldaja kulusid, mis hõlmavad: transporti (osas, mis ületab tavapärast kauba kättetoimetamisega seotud kulusid), varuosa paigaldamist/testimist ja eemaldamist.

7.5. Taganemisavalduse tüüpvorm:

TAGANEMISAVALDUSE TÜÜPVORM

(täitke ja edastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

 

Kellele: CarWay OÜ, Harju maakond, Saku vald, Saustinõmme küla, Vetkatalu, 75507, info@bmwlammutus.ee

 

Käesolevaga taganen lepingust (lepingu nr):

Lepingu esemeks on järgmine asi (kauba/kaupade nimetus):

Tellimuse esitamise kuupäev:

Asja kättesaamise kuupäev :

Tarbija nimi:

Tarbija aadress:

Tarbija e-posti aadress:

Tarbija telefon:

 

Kuupäev: ____________________                               Allkiri:___________________

 

 1. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

8.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.
8.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
8.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
8.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).
8.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavatele ettevõtetele.
8.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.
8.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
8.9. Klient annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
8.10. Klient annab Poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

 1. KASUTAMISTINGIMUSED

9.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
9.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

 • PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

10.1. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast, v.a pikendatud garantiiga tooted. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Klient peab säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Poe haldaja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.
10.2. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima asja ostjale üleandmisest.
10.3. Ekspertiisi teostab Poe haldaja esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
10.4. Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juures, kui klient ei ole Poe haldaja poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.
10.5. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Poe haldaja tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.

10.6. Poe haldaja vastutab kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest Kliendile. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et ühe aasta jooksul kauba Kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega.

10.7. Kliendil on kauba nõuetele mittevastavuse korral kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid, seal hulgas nõuda Poe haldajalt kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

10.8   Kasutatud varuosadele kehtib garantii 90 päeva, tingimusel, et varuosa tagastatakse samas komplektsuses ja see ei ole olnud/ei ole demonteeritud (lahti võetud). Varuosad on tähistatud turvemärgisega, rikutud või ilma turvamärgistuseta kaupa tagastada ei saa. Kulusid, mis hõlmavad transporti, varuosa monteerimist ja demonteerimist, garantii ei kata. Defekti ilmnemisel vahetab Poe haldaja selle välja, vahetusdetaili puudumisel tagastatakse varuosa eest tasutud summa.

10.9.  All spareparts come with a 90-day warranty. The item must be returned with full packaging to prevent further damage during the shipping. The warranty does not cover any labour/garage charges or or shipping costs. All our items are SECURITY MARKED. If the returned part won't match the condition, overall look or make of the part that we sent to you - warranty will be voided and NO refunds will be issued. Same goes for any tampered, dismantled and incomplete parts.

10.10. Taganemisavalduse tüüpvorm:

 • KOHTUVÄLISED KAEBUSED

11.1. Eestis on selline kohtuväline kaebusi lahendav organ TTJA juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (edaspidi Komisjon). Komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine Komisjonis on pooltele tasuta. Komisjoni kontaktid ja menetlusreegild (Endla 10A, 10122 Tallinn; telefon 6201 707; e-post avaldus@komisjon.ee; veebileht https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon/).

11.2.  Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm on ligipääsetav järgmisel veebilehel https://ec.europa.eu/odr/.

 

Liitu uudiskirjaga